Bezpłatna dostawa już od 50 zł
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO blingpower.eu

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] dostępny pod adresem internetowym blingpower.eu prowadzi sprzedaż przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: BenCroft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Domaniewska 47/10, NIP: 5213694644, adres email: kontakt@blingpower.eu, tel. +48 669 240 460 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). Właściciel Sklepy jest Sprzedawcą produktów dostępnych w Sklepie.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient rozumiane jest ono jako:

 1. osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną
 2. osoba prawna; albo
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt,
 3. telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

 

§3

Płatności

1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu internetowego.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Formy płatności”.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Sklep skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 

§4

Wysyłka towaru i dostawa

1.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Poczta Polska Kurier 48,
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Paczkomaty InPost.

2. W zależności od warunków technicznych, Sprzedawca może umożliwić także odbiór osobisty pod adres uzgodniony telefonicznie lub mailowo.

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

4. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

 1. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
 2. zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

5. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest prezentowany w zakładce „Czas realizacji zamówienia” na stornie internetowej Skelpu.

 

§5

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty są objęte gwarancją producenta. Czas gwarancji jest równy terminowi ważności produktu umieszczonym na każdym opakowaniu.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 1. pisemnie na adres: BenCroft Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@blingpower.eu.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres:  BenCroft Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@blingpower.eu;
 3. z wykorzystaniem dokumentu zwrotu towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 • Płatności
 • Visa
 • MasterCard
 • PayU
 • Dostawa
 • InPost
 • Poczta Polska
 • K-EX

Projekt: INKolor

© Bling Power

do góry
Konsultant
Opisz, z wyczyszczeniem jakich powierzchni masz problem, zostaw kontakt, a nasi eksperci znajdą rozwiązanie i skontaktują się z Tobą.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl